Napoved sprememb Tarife in Splošnih pogojev

Spoštovani komitenti,

obveščamo vas, da s 20.12.2022 v veljavo stopijo:

  • novi Splošni pogoji za poslovanje z varčevalnimi produkti v Primorski hranilnici Vipava d.d. ter
  • prenovljena Tarifa nadomestil storitev za potrošnike Primorske hranilnice Vipava d.d.

S 01.11.2022 pa v veljavo stopijo dopolnjeni Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva.

Splošni pogoji ter napoved sprememb Tarife in so vam na voljo v priponkah spodaj in v vseh poslovnih enotah hranilnice. Spremembe so posebej označene.

- Splošni pogoji za poslovanje z varčevalnimi produkti v Primorski hranilnici Vipava d.d. - 20.12.2022

- Tarifa nadomestil storitev za potrošnike Primorske hranilnice Vipava d.d. - napoved sprememb, veljavnost 20.12.2022

- Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva- 01.11.2022

 

PHV d.d.