Nova tarifa nadomestil storitev za potrošnike

Z dnem 10.01.2022 se spreminja in dopolnjuje Tarifa nadomestil storitev za potrošnike. Spremembe si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.