Nova tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte

Z dnem 01.12.2021 se spreminja in dopolnjuje Tarifa nadomestil poslovne subjekte. Spremembe si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.