Nova tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte

Z dnem 17.01.2022 se spreminja in dopolnjuje Tarifa nadomestil poslovne subjekte. Spremembe si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.