Phishing napadi na podjetja

Stranke bank in hranilnic obveščamo, da v zadnjem času zaznavamo spletne napade (t. i. phishing), pri katerih so tarče predvsem podjetja z dobrim poslovanjem.

Banke in hranilnice uporabljajo vrsto mehanizmov za odpravljanje varnostnih tveganj, vendar je za uspešno prepoznavo in preprečevanje prevar najpomembnejša vloga prav vsakega posameznika. Zato strankam bank in hranilnic svetujemo posebno previdnost pri poslovanju v spletnih ali mobilnih bančnih aplikacijah, ob spletnih nakupih in poslovanju s plačilnimi karticami.

Ni odveč znova opozoriti, da banke in hranilnice od svojih strank ne bodo nikoli zahtevale, da vnašate prijavne podatke ali podatke o karticah v spletne povezave, ki so poslane prek elektronskih ali SMS-sporočil. To je lahko prvi znak, da gre za prevaro. Takšna sporočila je najbolje izbrisati in nanje ne odgovarjati. Če morda menite, da ste žrtev prevare, je bistveno, da čimprej obvestite svojo banko ali hranilnico in primer prijavite policiji. Namreč, po tem, ko je znesek že nakazan – je denar zelo težko povrniti, zato je hitro ukrepanje ključno.

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 16. junij 2022