Sklic 16. skupščine delničarjev

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. ter sklepa nadzornega sveta uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje 16. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v sredo, dne 20.6.2018, ob 11. uri, v Vipavi, v prostorih gostilne Krhne, Glavni trg 5, Vipava.

Več v priloženem dokumentu.

16. sklic skupščine