Sklic 18. skupščine delničarjev

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje 18. redno skupščino, ki bo v torek, dne 30.6.2019, ob 12. uri, v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtno­ podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

Predlagani dnevni red, si lahko ogledate v prilogi.