Sklic 22. skupščine delničarjev

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje 22. redno skupščino, ki bo v ponedeljek, dne 20.06.2022, ob 12. uri, v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

Predlagani dnevni red, prijavo in pooblastilo najdete na tej povezavi.