Varno potrjevanje spletnih kartičnih transakciji z uporabo storitve REKONO

Spoštovani!

1.5.2022 bodo kartične transakcije za nakupe preko spleta zahtevale potrditev z uporabo močne avtentikacije potrjevanja. Primorska hranilnica Vipava d.d. omogoča nakupe z uporabo močne avtentikacije preko uporabe REKONO storitve, ki zagotavlja zelo visok nivo varnosti potrjevanja transakcij tako za imetnika kartice kot za prodajalca na spletu.

Po navedenem datumu bodo vse transakcije, ki ne bodo uporabljale močne avtentikacije, zavrnjene. To bo veljalo za vse banke v Sloveniji. V kolikor spletni prodajalec (domač ali tuj) ne bo imel urejene aplikativne podpore, s katero bo zagotavljal transakcije z močno avtentikacijo, izvedba s karticami slovenskih bank ne bo mogoča. Svetujemo vam, da si čimprej zagotovite REKONO storitev za potrjevanje kartičnih transakcij za spletene nakupe, saj vam bo le tako omogočeno nemoteno spletno nakupovanje pri prodajalcih, ki bodo zahtevali način potrjevanja z močno avtentikacijo.

Vsa navodila za pridobitev REKONO rešitev za potrjevanje kartičnih transakcij za spletne nakupe so na voljo na naši spletni strani phv.si (Varno potrjevanje spletnih nakupov).Storitev REKONO bo v prihodnjih mesecih v celoti nadomestila tudi vse obstoječe prijavne mehanizme (uporabniško ime + geslo + sms in certifikat + geslo) za vstop v elektronsko banko HIP-NET, zato vam svetujemo, da storitev REKONO čimprej uporabite tudi za prijavo v elektronsko banko.

- Navodila za prijavo z REKONO računom