4,99 EUR mesečno
Vključuje:
  • osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
  • izdaja, redna zamenjava in uporaba Mastercard debetne kartice
  • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
  • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
  • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji *
  • papirnati nalogi (UPN) – domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 6 mesečno

*nefinančne transakcije se obračunajo v skladu s Tarifo nadomestil za potrošnike