1. OBRESTNE MERE ZA AKTIVNE POSLE
1.1 Aktivni posli s fizičnimi osebami
1.1.1 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 3,90 % 4,90 %

 

1.1.2 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje zavarovalnica)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 4,90 % 5,90 %

 

1.1.3 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,30% 6 mesečni EURIBOR + 2,30%
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,40% 6 mesečni EURIBOR + 2,40%
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,45% 6 mesečni EURIBOR + 2,45%
Stanovanjski kredit ročnost do 300 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,75% 6 mesečni EURIBOR + 2,75%

  

1.1.4 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje zavarovalnica)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,30% 6 mesečni EURIBOR + 3,30%

  

1.1.5 Obrestne mere za potrošniške kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni potrošniški kredit do 12 mesecev 5,50 % 6,50 %
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 84 mesecev 5,50 % 6,50 %

  

1.1.6 Obrestne mere dovoljene prekoračitve na računu
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročna dovoljena prekoračitev do 12 mesecev 7,95 % /

 

1.2. Aktivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
1.2.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 5,30 % 7,30 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 5,40 % 7,40 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 5,50 % 7,50 %

 

1.2.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 5,50 % 7,50 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 5,50 % 7,50 %

 

1.2.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Limit do 6 mesecev 7,00 % /
Limit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.2.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6,20 % 6,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6,50 % 7,00 %

 

1.2.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,70% 6 mesečni EURIBOR + 2,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,20% 6 mesečni EURIBOR + 3,20%
Dolgoročni kredit od 31 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 3,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,70% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%

 

1.3. Aktivni posli s kmetovalci – krediti za dejavnost
1.3.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 5,50 % 7,50 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 5,50 % 7,50 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 5,50 % 7,50 %

 

1.3.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 5,50 % 7,50 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 5,50 % 7,50 %

 

1.3.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Limit do 6 mesecev 7,00 % /
Limit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.3.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 5,70 % 6,50 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 5,90 % 6,90 %

 

1.3.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,80% 6 mesečni EURIBOR + 2,90%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,90% 6 mesečni EURIBOR + 3,20%
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,10% 6 mesečni EURIBOR + 3,90%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,20% 6 mesečni EURIBOR + 4,10%


2. OBRESTNE MERE ZA PASIVNE POSLE
2.1 Pasivni posli s fizičnimi osebami
2.1.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Stanje na transakcijskem računu 0,00 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni 0,005 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,30 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,50 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,60 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 1,00 %
Vezana vloga od 271 do 12 mesecev 1,00 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev  2,60 %
Vezana vloga od 24 mesecev do 120 mesecev 2,00 %

 

Minimalni znesek vezave je 500,00 EUR.

2.1.2 Obrestne mere za varčevanje z mesečnim odležanjem – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Varčevanje VEM ZAKAJ 0,40 %
Varčevanje RASTEM 0,005 %

 

Minimalno stanje na knjižici znaša 25,00 EUR.

2.1.3 Obrestne mere za obročno varčevanje – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Varčevanje MOZAIK 0,40 %

 

Minimalen zneske obročnega varčevanja (mesečno vplačilo) znaša 20,00 EUR.

2.2. Pasivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu* 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga do 14 dni 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,15 % 0,15 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,25 % 0,25 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,30 % 0,30 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,50 % 0,50 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni 0,50 % 0,50 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev 2,00 % 2,00 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev 2,00 % 2,00 %
Vezana vloga nad 36 mesecev 1,20 % 1,20 %

 

2.3. Pasivni posli s kmetovalci –depozit iz računa dejavnosti
2.3.1 Obrestne mere za vezane vloge -FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu* 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga do 14 dni 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,15 % 0,15 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,25 % 0,25 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,30 % 0,30 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,50 % 0,50 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni 0,50 % 0,50 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev 2,00 % 2,00 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev 2,00 % 2,00 %
Vezana vloga nad 36 mesecev 1,20 % 1,20 %

 

 Veljavnost: 01.09.2023