Izračun s fiksno obrestno mero

Mesečna anuiteta

0,00 EUR
Znesek kredita: 0,00 EUR
Odplačilna doba: 1 mesecev
Obrestna mera: 5,50%
Efektivna obrestna mera (EOM): 313.842.837.671.964,75%
Strošek vodenja kredita: 0,00 EUR/mesečno
Stroški vodenja TRR: 2,10 EUR/mesečno
Skupni strošek kredita: 2,10 EUR
Skupni znesek za plačilo: 2,10 EUR
Prikaz podrobnosti

Informativni izračun je izključno informativne narave in za hranilnico ni zavezujoč. Odobritev kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca, ki jo mora hranilnica predhodno preveriti. Hranilnica si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev kreditne pogodbe. Informativni izračun za hranilnico ni zavezujoč in je pripravljen na podlagi v naprej določenih lastnostih kredita za komitente. 

Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita. V izračun EOM so upoštevani predvideni stroški obresti, mesečni stroški vodenja kredita, mesečni stroški vodenja transakcijskega računa, strošek zavarovanja kredita in strošek odobritve kredita. 

Informativni izračun upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in ne vključuje interkalarnih obresti, ki se sicer upoštevajo pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM). 

Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo. 

EOM se lahko spremeni, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. Hranilnica je pri izračunu EOM uporabila nadomestilo za vodenje transakcijskega računa v višini 2,10 EUR, ker ji ni poznano kakšen bančni Paket ima oz. bo imela stranka. Skupni znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec, zajema obresti in vse stroški. Ponudba velja za obstoječe in nove stranke, ki imajo pri hranilnici odprt transakcijski račun oz. ga bodo odprle in nanj prejemale redne mesečne prilive (plača, pokojnina)

Skrij podrobnosti

Pogosta vprašanja

Vašega odgovora niste našli na spletni strani? Preverite najbolj pogosta vprašanja naših uporabnikov.

Katere dokumente potrebujem za najem kredita?

Za najem kredita potrebujete zadnjih 12 plačilnih list (v kolikor je znesek nad 5000 EUR) oziroma le 3 plačilne liste (v kolikor je znesek pod 5000 EUR), obrazec o neto plačah, ki ga izpolni delodajalec in UIP obrazec (nad zneskom 5000 EUR).

  • V kolikor še niste komitent PHV d.d., bomo potrebovali še zadnjih 12 bančnih izpiskov.
  • V kolikor ste podjetnik, potrebujemo bilanco in IPI za prejšnje leto, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
  • V kolikor ste kmetovalec, potrebujemo izkaze (če jih pripravljate), izpis KMD ter prijavo pridelka in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

Kaj se upošteva oz. kaj vpliva na kreditno sposobnost?

Upošteva se celoten priliv – neto plača, nadomestilo za prehrano, potni stroški do uredbe ter 1/12 letnega regresa. Na kreditno sposobnost vplivajo še vzdrževani družinski člani ter vaše obstoječe obremenitve (krediti, leasingi, limiti..).

Koliko kredita lahko pridobim?

Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti posameznika. Po obremenitvi vseh obveznosti mora na mesečni ravni ostati višina nujnih življenjskih stroškov – pri potrošniških kreditih znaša 745 EUR, pri stanovanjskih kreditih 850 EUR.

Kakšna je razlika med fiksno in variabilno oz. spremenljivo obrestno mero?

Pri fiksni OM sta obrestna mera in mesečna anuiteta/obrok čez celotno dobo odplačevanja kredita enaka in se ne spreminjata. Variabilna OM je pa sestavljena iz Euribor (pri Primorski hranilnici upoštevamo 6 – mesečni Euribor) ter pribitka, ki je določen v politiki obrestnih mer hranilnice. Euribor je tisti del, ki je variabilen in se prilagaja trgu in zaradi katerega se lahko vsakih 6 mesec spreminja OM in istočasno anuiteta/obrok.

Kateri stroški so pri najemu kredita?

Stroški odobritve, stroški zavarovanja zavarovanja, stroški vodenja kredita, stroški vodenja osebnega računa (TRR)

Pri najemu PK na Primorski hranilnici ima stranka le strošek z zavarovanjem kredita – plačilo premije pri Zavarovalnici Triglav. Premija je odvisna od dobe in zneska kredita.

Pri stanovanjskih kreditih se zadeva razlikuje – krediti z zavarovanjem preko Zavarovalnice Triglav, stranka prav tako plača premijo, poleg je pa še strošek mesečnega vodenja. Pri hipotekarnih kreditih stranka krije stroške cenitve nepremičnine ter notarske stroške (vpis hipoteke na nepremičnino) – omenjena stroška nista vključena v EOM. Pri hipotekarnem kreditu je vključeno tudi vodenje kredita – 3,50 EUR. V nobenem primeru pa ni stroškov odobritve kredita.

Prikaži več