1. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIMI RAČUNI

1.1. Transakcijski račun s kartico

Odpiranje računa brez nadomestila
Vodenje transakcijskega računa – redni 2,10 EUR
Vodenje transakcijskega računa – otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti brez nadomestila
Zapiranje računa:

 • pred potekom 6 mesecev
 • po poteku 6 mesecev
 

20,00 EUR

brez nadomestila

Izpisek o stanju in prometu na računu:

 • en izpisek v mesecu
 • več kot en izpisek mesečno
 

brez nadomestila

1,80 EUR po izpisku

1.2. Paket - Osnovni plačilni račun s kartico

Paket – Osnovni plačilni račun s kartico vsebuje:

 • vodenje osnovnega plačilnega računa
 • elektronska in mobilna banka
 • Mastercard debetna kartica
 • brezplačno odpiranje in zapiranje računa
 • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
 • brezplačnih prvih osem (8) transakcij za izvrševanje direktnih bremenitev, trajnih nalogov, UPN/UPN-QU nalogov na bančnem okencu hranilnice (navadni in nujni) in preko elektronske banke (navadni in nujni). Če število transakcij preseže število 8, se za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, skladno z vsakokratno veljavno tarifo.
 

3,99 EUR

1,47 EUR
(za prejemnike socialnih in varstvenih dodatkov)

1.3. E-Paket

E-Paket vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke
 • pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Mastercard debetne kartice
 • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
 • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
 • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
 • elektronski nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno
2,99 EUR

1.4. E-Paket s kartico Mastercard

E-Paket vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke
 • pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Mastercard debetne kartice
 • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
 • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
 • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
 • elektronski nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba kartice Mastercard
 • brezplačna takojšnja plačila preko aplikacije Flik Pay
3,99 EUR

1.5. Paket standard

Paket standard vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Mastercard debetne kartice
 • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
 • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
 • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
 • papirni nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 6 mesečno
4,99 EUR

1.6. Paket dijak-študent

Paket dijak-študent vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke
 • pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Mastercard debetne kartice
 • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
 • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
 • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji*
 • elektronski nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 5mesečno
 • brezplačna takojšnja plačila preko aplikacije Flik Pay
Brez nadomestil

1.7. Opomini

1. Opomin v višini zamudnih obresti, max. 2,50 EUR
2. Opomin v višini zamudnih obresti, max. 4,50 EUR
3. Opomin v višini zamudnih obresti, max. 7,50 EUR

* nefinančne transakcije se obračunajo v skladu s Tarifo nadomestil za potrošnike

2. KARTIČNO POSLOVANJE

2.1. Mastercard debetna kartica

Izdaja in redna zamenjava kartice – neimetniki paketa 6,40 EUR
Prijava izgube ali kraje kartice – blokada kartice 4,30 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje kartice 4,30 EUR
Predčasna zamenjava kartice:

 • zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe
 • zaradi spremembe matičnih podatkov
 

6,40 EUR

3,20 EUR

Dvig gotovine na bančnem avtomatu:

 • dvigi gotovine na BA v Sloveniji in v državah članicah EMU
 • dvig gotovine izven držav članic EMU
 

0,55 EUR

2,70 EUR

Dvig gotovine z debetno kartico v Sloveniji in v državah članicah EMU – okence drugega ponudnika plačilnih storitev  

1,70 EUR

Nefinančna transakcija na bančnem avtomatu:

 • zamenjava osebnega PIN-a
 • deblokada PIN-a
 • vpogled v stanje
 

0,55 EUR

Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta  

6,00 EUR

Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe  

5,00 EUR

Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN)  

6,00 EUR

SMS obveščanje o transakcijah s kartico  

0,60 EUR mesečno

Odstop od že naročene kartice  

6,40 EUR

Sprememba višine dnevnega limita na Mastercard debetni kartici  

3,00 EUR

2.2. Kartica z odloženim plačilom Mastercard

Izdaja kartice brez nadomestila
Letna članarina 16,00 EUR
Prijava izgube ali kraje kartice – blokada kartice 6,00 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje kartice 4,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice:

 • zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe
 • zaradi spremembe matičnih podatkov
 

12,00 EUR

7,00 EUR

Dvig gotovine v Sloveniji ali tujini  

5,00 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 100,00 EUR

Nefinančna transakcija na bančnem avtomatu:

 • zamenjava osebnega PIN-a
 • deblokada PIN-a
 • vpogled v stanje
 

0,55 EUR

Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN)  

6,00 EUR

SMS obveščanje o transakcijah s kartico 0,60 EUR mesečno
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta  

6,00 EUR

Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
Odstop od že naročene kartice  

14,00 EUR

Sprememba dneva obremenitve porabe po kartici  

2,00 EUR

Sprememba višine mesečnega limita porabe  

5,00 EUR

Strošek posameznega obroka  

1,50 EUR

3. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA

3.1. Plačila na bančnem okencu

Interni UPN nalog 0,60 EUR
Nujni UPN nalog 6,00 EUR
Standardni UPN nalog za imetnike TRR pri hranilnici:

 • do vključno 1.000,00 EUR
 • nad 1.000,00 EUR

Strandardni UPN nalog za neimetnike TRR pri hranilnici:

 • do vključno 1.000,00 EUR
 • nad 1.000 EUR
0,99 EUR
0,16 % od zneska, max. 6,00 EUR

1,50 EUR
0,20 % od zneska, max. 15,00 EUR

UPN nalog z izpolnitvijo za imetnike TRR pri hranilnici*:

 • do vključno 1.000,00 EUR
 • nad 1.000,00 EUR

UPN nalog z izpolnitvijo za neimetnike TRR pri hranilnici*:

 • do vključno 1.000,00 EUR
 • nad 1.000,00 EUR

* UPN z izpolnitvijo: delavec hranilnice izpolni in nato tudi izda UPN nalog po navodilih stranke

1,50 EUR
0,16 % od zneska, max. 6,00 EUR

2,50 EUR
0,20 % od zneska, max. 15,00 EUR

Plačila za humanitarne namene (Rdeči križ, Karitas, Unicef,….) brez nadomestila

3.2. Plačila preko elektronske in mobilne banke

Standardni UPN nalog 0,30 EUR
Interni UPN nalog brez nadomestila
UPN nalog z zneskom nad 50.000,00 EUR 2,25 EUR
Nujni UPN nalog 2,25 EUR

3.3. Plačila preko tajnih nalogov in direktnih bremenitev

Trajni nalog 0,00 EUR
Direktna bremenitev 0,20 EUR

3.4. Prilivni nalog na račun

Prejeto nakazilo v dobro računa brez nadomestila

3.5. Plačilni promet za plačila v tretje države na bančnem okencu

Po tarifi banke posrednice – Deželna banka Slovenije d.d. Tarifa DBS d.d.

3.6. Takojšnja plačila

Takojšnja plačila preko aplikacije FLIK Pay brez nadomestila

4. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

4.1. Elektronska banka

Pristopnina brez nadomestila
Vodenje e – računa 0,30 EUR
Vodenje e – računa (dijaki, študenti) brez nadomestila

4.2. E-računi

Prejemanje e-računov brez nadomestila

4.3. Mobilna banka

Pristopnina in uporaba

*Predpogoj za pristop in uporabo Mobilne banke m@HIP, je vzpostavljena Elektronska banka HIP-NET

brez nadomestila

5. POSOJILNI POSLI

5.1. Dovoljena prekoračitev na računu

Odobritev dovoljene prekoračitve  1,00 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 50,00 EUR
Strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve:

 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 6 mesecev
 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 12 mesev
0,60 % od zneska

1,19% od zneska

Opominjevalni postopek po prekoračeni dovoljeni prekoračitvi

1. Opomin

2. Opomin

3. Opomin (pred tožbo)

 

v višini zamudnih obresti, max. 2,50 EUR

v višini zamudnih obresti, max. 4,50 EUR

v višini zamudnih obresti, max. 7,50 EUR

5.2. Potrošniški kredit z nominalno obrestno mero

Odobritev kredita 0,00 EUR
Vodenje kredita 0,00 EUR mesečno

5.3. Stanovanjski kredit z nominalno obrestno mero

Odobritev kredita 0,00 EUR
Vodenje kredita 3,50 EUR mesečno

5.4. Stanovanjski kredit z referenčno obrestno mero

Odobritev kredita 0,00 EUR
Vodenje kredita 3,50 EUR mesečno

5.5. Premostitveni kredit na osnovi nenamensko zvezanih sredstev

Odobritev kredita 0,50 % od zneska, min. 10,00 EUR,
max. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi

5.6. Pošiljanje opominov za zamujena plačila

Opominjevalni postopek po kreditni pogodbi

1. Opomin

2. Opomin

3. Opomin (pred tožbo)

4. Opomin – (odpoved pogodbe)

v višini zamudnih obresti, max. 2,50 EUR

v višini zamudnih obresti, max. 4,50 EUR

v višini zamudnih obresti, max. 7,50 EUR

v višini zamudnih obresti, max. 15,00 EUR

5.7. Sprememba kreditnih pogojev

Spreminjanje pogojev posamezne osnovne kreditne pogodbe (aneks) 100,00 EUR

5.8. Izdajanje zemljiškoknjižnih dovoljenj

Stroški izdaje izbrisnega dovoljenja 30,00 EUR
Stroški izdaje notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja 60,00 EUR
Izdajanje pisem o nameri, soglasji, izjav povezanih z izbrisi pravic vpisanih v zemljiško knjigo 10,00 EUR

6. GOTOVINSKO POSLOVANJE

6.1. Zamenjava apoenov

Menjava apoenske strukture bankovcev nad 20 bankovcev 0,20% od zneska, min 2,00 EUR
Menjava kovancev v bankovce:

 • do 30 kosov kovancev
 • nad 30 kosov kovancev
brez nadomestila

2,00% od zneska, min 2,00 EUR

Polog kovancev na račun nad 30 kosov kovancev (nadomestilo ne velja za pologe na varčevalne račune in račune osnovnošolcev, dijakov in študentov) 1,00% od zneska, min 1,00 EUR

6.2. Ostalo gotovinsko poslovanje

Nerealizirana najava dviga gotovine 0,50 % od zneska, max 10,00 EUR.

7. OSTALA NADOMESTILA

7.1. Ostala nadomestila

Predčasna razvezava vezanega depozita:

 • sporazumna prekinitev (sprememba rezidentstva, depozit sklenjen kot
  zavarovanje izpostavljenosti, nestrinjanje komitenta z novimi splošnimi
  pogoji, storno depozita na dan sklenitve, realizacija sklepa o dedovanju)
 • predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt družinskega člana (mož,
  žena, otroci, starši), elementarna nesreča)
 • predčasna razvezava v ostalih primerih

*Osnova za izračun nadomestila je privarčevani znesek (glavnica, povečana za prejete obresti)

brez nadomestila

 

 

1% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

2% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

Predčasna prekinitev varčevanja RASTEM in varčevanja VEM ZAKAJ:

 • sporazumna prekinitev (sprememba rezidentstva, varčevanje sklenjeno
  kot zavarovanje izpostavljenosti, nestrinjanje komitenta z novimi
  splošnimi pogoji, storno varčevanja na dan sklenitve, realizacija sklepa o
  dedovanju)
 • predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt družinskega člana (mož,
  žena, otroci, starši), elementarna nesreča)
 • predčasna razvezava v ostalih primerih

*Osnova za izračun nadomestila je privarčevani znesek (glavnica, povečana za prejete obresti)

brez nadomestila

 

 

1% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

2% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

Predčasna prekinitev varčevanja MOZAIK:

 • sporazumna prekinitev (sprememba rezidentstva, varčevanje sklenjeno
  kot zavarovanje izpostavljenosti, nestrinjanje komitenta z novimi
  splošnimi pogoji, storno varčevanja na dan sklenitve, realizacija sklepa o
  dedovanju)
 • predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt družinskega člana (mož,
  žena, otroci, starši), elementarna nesreča)
 • predčasna razvezava v ostalih primerih

*Osnova za izračun nadomestila je privarčevani znesek (glavnica, povečana za prejete obresti)

brez nadomestila

 

 

1% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

2% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

Informacije o veljavnih obrestnih merah in tečajih za pretekla obdobja 9,50 EUR
Izdelava prepisov, izpiskov, kartic prometa na željo komitenta 2,00 EUR na izdelano stran
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja 15,00 EUR + DDV na uro, min. 1 ura
Izvršitev sklepa o dedovanju:

 • izvedba sklepa v celoti
10,00 EUR na dediča
Izdelava potrdil (npr.potrdilo o prilivih, potrdilo o plačilni sposobnosti…) 10,00 EUR na potrdilo
Izpis prometa o transakcijskem računu na bančnem okencu 2,00 EUR
Vložitev elektronske izvršbe za zapadle terjatve 100,00 EUR
Obdelava prejetega sklepa o izvršbi 45,00 EUR od sklepa ali izvršbe
Nalog za nakazilo sredstev v okviru izvršbe 3,50 EUR
8. DEJANSKI STROŠKI

Poleg nadomestil za posamezne storitve zaračunava Primorska hranilnica d.d. tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Primorsko hranilnico Vipava d.d. in uporabnikom.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
 1. Primorska hranilnica Vipava d.d. (v nadaljevanju Primorska hranilnica) zaračuna nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedena v tej tarifi. Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka Slovenije, druge finančne institucije in drugi organi na podlagi zakonitih predpisov.
 2. Pogodba o sklenjenem poslu mora vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljeno storitev.
 3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tej tarifi, zaračuna Primorska hranilnica tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Primorsko hranilnico in uporabnikom storitev.
 4. Fizičnim osebam se nadomestilo obračunava in ga poravnajo praviloma takoj ob opravljeni storitvi. Če fizična oseba ni prisotna, se obračun izstavi – najkasneje v dveh delovnih dneh in ga je ta dolžna poravnati najkasneje v osmih dneh od datuma obračuna.
 5. Od dneva, ko poteče rok za plačilo, zaračunava Primorska hranilnica za neplačana nadomestila zakonske zamudne obresti.
 6. Pri vseh tarifnih postavkah iz te tarife se davek na dodano vrednost v skladu s 44. členom ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih postavkah, ki so obdavčljive in je to v tej tarifi izrecno določeno.
 7. Glede na poslovno sodelovanje z uporabnikom storitev in glede na posebne aranžmaje, se s pogodbo lahko do ločijo tudi drugačni pogoji.
 8. Izvleček iz te tarife plačil za storitve, ki jih navaja posamezen del poslovanja, se lahko posreduje uporabniku storitev na njegovo željo. Tarifa mora biti na vpogled na vseh blagajniških mestih in na spletni strani Primorske hranilnice www.phv.si.
 9. Vodstvo Primorske Hranilnice Vipava d.d. oziroma posojilni odbor lahko iz utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za storitev, ki ni navedena v tej tarifi.

Velja in uporablja se od 04.06.2024