1. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIMI RAČUNI

1.1. Transakcijski račun

Odpiranje računa brez nadomestila
Vodenje transakcijskega računa – pravne osebe (navadnega in fiduciarnega) 7,90 EUR
Vodenje transakcijskega računa – samostojni podjetniki 4,90 EUR
Vodenje transakcijskega računa – društva, kmetovalci 4,50 EUR
Odpiranje fiduciarnega računa za postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine 75,00 EUR enkratno ob odprtju
Odpiranje in vodenje transakcijskega računa za stečajni postopek nad pravno osebo v trajanju do 8 mesecev

Odpiranje in vodenje transakcijskega račun za postopek prisilne likvidacije v trajanju do 8 mesecev

Nadomestilo za vodenje transakcijskega računa v stečajnem postopku/postopku prisilne likvidacije nad pravno osebo po preteku 8 mesecev od začetka postopka

75,00 EUR ob odprtju

 

85,00 EUR ob odprtju

 

75,00 EUR

Zapiranje računa 30,00 EUR
Izpisek o stanju in prometu na računu:

 • Obveščanje o stanju in prometu na transakcijskem računu – redni
1,00 EUR
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (osebni prevzem, e-pošta) 2,00 EUR
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (pošiljanje po pošti) 5,00 EUR
Sprememba matičnih podatkov na poslovnem računu (zastopniki, pooblaščenci, naslov….) 5,00 EUR
Sprememba/ ukinitev Paketnega računa v prvih 12 mesecih po otovoritvi 10,00 EUR
Vodenje prosto razpoložljivih sredstev komitenta pri hranilnici 0,00 %
Vodenje prosto razpoložljivih sredstev na računu pravnih oseb v stečaju 0,00 %

1.2. Opomini (nedovoljena negativna stanja na poslovnem računu)

1. Opomin 5,00 EUR
2. Opomin 10,00 EUR
3. Opomin 15,00 EUR
Zapiranje računa 30,00 EUR

1.3. Paket MIKRO

Paket MIKRO vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno

7,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

9,99 EUR (za pravne osebe)

 

1.4. Paket MINI

Paket MINI vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 25 mesečno

14,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

16,99 EUR (za pravne osebe)

 

1.5. Paket MIDI

Paket MIDI vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– pristopnina k elektronski banki

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 50 mesečno

19,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

21,99 EUR (za pravne osebe)

 

1.6. Paket MAKSI

Paket MAKSI vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke

– mesečna uporaba elektronske banke

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 100 mesečno

37,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

39,99 EUR (za pravne osebe)

1.7. Paket MAKSI +

Paket MAKSI + vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke

– mesečna uporaba elektronske banke

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 200 mesečno

67,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

69,99 EUR (za pravne osebe)

1.8. Paket MAKSI + 5

Paket MAKSI + 5 vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke

– mesečna uporaba elektronske banke

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 500 mesečno

157,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

159,99 EUR (za pravne osebe)

1.9. Paket KMETOVALEC (osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Paket KMETOVALEC vključuje:

– odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

– odprtje in mesečno vodenje transakcijskega računa fizične osebe

– pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke (na poslovnem računu)

– pristopnina in mesečna uporaba mobilne banke (na poslovnem računu)

– Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave (na poslovnem računu)

– domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno (na poslovnem računu)

7,99 EUR

*Uporabnik mobilne banke poslovnih subjektov je lahko samo zakoniti zastopnik.

2. KARTIČNO POSLOVANJE

2.1. Mastercard debetna kartica

Izdaja kartice 7,00 EUR
Redna obnova kartice 6,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice:

 • zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe
 • zaradi spremembe matičnih podatkov
 

8,50 EUR

8,50 EUR

Dvig gotovine na bančnem avtomatu:

 • dvigi gotovine na BA v Sloveniji in v državah članicah EMU
 • dvig gotovine izven držav članic EMU
 

1,00 EUR po dvigu

1,50 % od zneska, min. 2,25 EUR

Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalih 1,50 % od zneska, min. 2,25 EUR
Nefinančna transakcija na bančnem avtomatu:

 • zamenjava osebnega PIN-a
 • deblokada PIN-a
 

0,50 EUR

Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) 8,50 EUR
Nadomestilo za SMS obveščanje 1,00 EUR mesečno
Izdaja potrdila o nakupu s kartico v slovenskem jeziku 4,00 EUR
Izdaja potrdila o nakupu s kartico v angleškem jeziku 10,00 EUR
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta 10,00 EUR
Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
Odstop od že naročene kartice, ukinitev kartice na zahtevo 6,00 EUR
Sprememba višine dnevnega limita (stalna ali začasna) 4,00 EUR
Naročilo dodatne poslovne kartice 7,00 EUR

2.2. Kartica z doloženim plačilom Mastercard

Izdaja kartice brez nadomestila
Redna obnova kartice 6,00 EUR
Letna članarina 36,00 EUR
Predčasna zamenjava kartice:

 • zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe
 • zaradi spremembe matičnih podatkov
 

29,00 EUR

29,00 EUR

Dvig gotovine v Sloveniji ali tujini  5,00 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 100,00 EUR
Nefinančne transakcija na bančnem avtomatu:

 • zamenjava osebnega PIN-a
 • deblokada PIN-a
 

0,50 EUR

Nadomestilo za SMS obveščanje 1,00 EUR mesečno
Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) 1,00 EUR
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta 10,00 EUR
Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
Odstop od že naročene kartice 30,00 EUR
Sprememba dneva obremenitve porabe po kartici 3,00 EUR
Sprememba višine mesečnega limita porabe 15,00 EUR
Izdaja potrdila o nakupu s kartico v slovenskem jeziku 4,00 EUR
Izdaja potrdila o nakupu s kartico v angleškem jeziku 10,00 EUR
Ponovna priprava izpiska po kartici  4,00 EUR
Pošiljanje opominov

1. opomin

2. opomin

 

v višini obračunanih zamudnih obresti, največ 2,70 EUR

v višini obračunanih zamudnih obresti, največ 5,40 EUR

3. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA

3.1. Plačila na bančnem okencu (gotovinska plačila)

Nujni UPN nalog:

 • do vključno 2.000 EUR
 • nujni nalog nad 2.000 EUR
8,00 EUR

0,30 % od zneska

Standardni UPN nalog:

 • do vključno 600,00 EUR
 • nad 600,00 EUR
2,50 EUR

0,30 % od zneska

Reklamacija za plačilne transakcije znotraj Slovenije dejanski stroški + 5,40 EUR

3.2. Plačila na bančnem okencu (negotovinska plačila)

Interni UPN nalog 2,00 EUR
Nujni UPN nalog 8,00 EUR
Standardni UPN nalog:

 • do vključno 50.000,00 EUR
 • nad 50.000,00 EUR
2,50 EUR

8,00 EUR

Plačila za humanitarne namene (Rdeči križ, Karitas, Unicef,….) brez nadomestila
Reklamacija za plačilne transakcije znotraj Slovenije dejanski stroški + 5,40 EUR

3.3. Plačila preko elektronske / mobilne banke

Interni UPN nalog

Interni UPN nalog – takojšnje plačilo

0,30 EUR

0,30 EUR

Nujni UPN nalog 5,00 EUR
Standardni UPN nalog:

 • do vključno 50.000,00 EUR

 

 • do vključno 50.000,00 EUR – takojšnje plačilo

 

 • nad 50.000,00 EUR
0,75 EUR

 

0,75 EUR

 

5,00 EUR

Množična plačila SEPA (skriti paket)

 • zbirni nalog
 • posamezni plačilni nalog znotraj paketa
6,50 EUR

0,35 EUR

Plačila za humanitarne namene (Rdeči križ, Karitas, Unicef,….) brez nadomestila
Reklamacija za plačilne transakcije znotraj Slovenije dejanski stroški + 5,40 EUR

3.4. Trajni nalogi in SEPA direktne bremenitve

Interni trajni nalog 0,00 EUR
Eksterni trajni nalog 0,20 EUR
SEPA direktne bremenitve 0,25 EUR

3.5. Prilivni nalog na račun

Prejeto nakazilo v dobro računa (nadomestilo se obračuna za vsako prejeto nakazilo v dobro na transakcijski račun od vključno zneska 0,10 EUR navzgor) 0,08 EUR

3.6. Plačilni promet za plačila v tretje države na bančnem okencu

Po tarifi banke posrednice – Deželna banka Slovenije d.d. Tarifa DBS d.d.+ 4,00 EUR
Izdaja potrdila o izvedenem plačilu v slovenskem jeziku. 4,00 EUR
Izdaja potrdila o izvedenem plačilu v angleškem jeziku 10,00 EUR
Reklamacije za plačilne transakcije izven Slovenije dejanski stroški + 15,00 EUR

4. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

4.1. Elektronska in mobilna banka

Nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva – pravne osebe 4,50 EUR
Nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva – samostojni podjetniki 3,50 EUR
Nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva – društva in kmetovalci 2,50 EUR
Vključitev v E-HAL 5,00 EUR
Nadomestilo za uporabo mobilne banke
*uporabnik mobilne banke poslovnih subjektov je lahko samo zakoniti zastopnik
brez nadomestila
Nadomestilo za uporabo E-HAL
*ne velja pri sklenjenih paketih maksi, maksi plus in maksi plus 5
10,00 EUR

4.2. E-računi

Prejemanje e-računov brez nadomestila

5. KREDITNI POSLI

5.1. Limit na transakcijskem računu

Odobritev limita na transakcijskem računu Od 0,5 % do 1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Strošek ocene tveganja limita na transakcijskem računu:

 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 12 mescev
1,63 % od zneska
Strošek ocene tveganja limita na transakcijskem računu:

 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 6 mescev
1,09 % od zneska
Nadomestilo za neizkoriščen del limita 0,50 %, od zneska neizkoriščenega dela limita

5.2. Okvirni likvidnostni kredit

Odobritev likvidnostnega kredita Od 0,5 % do 1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Strošek ocene tveganja okvirnega likvidnostnega kredita na transakcijskem računu:

 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 12 mescev
1,63 % od zneska
Strošek ocene tveganja limita na transakcijskem računu:

 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 6 mescev
1,09 % od zneska
Nadomestilo za neizkoriščen del likvidnostnega kredita 0,50 %, od zneska neizkoriščenega likvidnostnega kredita

5.3. Kratkoročni kredit

Odobritev kratkoročnega kredita Od 0,5 % do 1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Strošek ocene tveganja kratkoročnega kredita 2,28 % od zneska kredita
Vodenje kratkoročnega kredita od 0,02 % do 0,05 % minimalno 5,00 EUR
od zneska neodplačane
glavnice

5.4. Dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero

Odobritev dolgoročnega kredita  Od 0,5 % do 1,00 % od zneska, min.50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje dolgoročnega kredita od 0,02 % do 0,05% minimalno 5,00 EUR
od zneska neodplačane
glavnice
Strošek ocene tveganja dolgoročnega kredita:

 • ročnost posojila do 24 mesecev
 • ročnost posojila do 36 mesecev
 • ročnost posojila do 48 mesecev
 • ročnost posojila do 60 mesecev
 

2,66 % od zneska

3,04 % od zneska

3,42 % od zneska

3,80 % od zneska

5.5. Dolgoročni kredit z referenčno obrestno mero

Odobritev dolgoročnega kredita Od 0,5 % do 1,00 % od zneska, min.50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje dolgoročnega kredita od 0,02 % do 0,05 % minimalno 5,00 EUR glavnice
Strošek ocene tveganja dolgoročnega kredita:

 • ročnost posojila do 24 mesecev
 • ročnost posojila do 36 mesecev
 • ročnost posojila do 48 mesecev
 • ročnost posojila do 60 mesecev
 

2,66 % od zneska

3,04 % od zneska

3,42 % od zneska

3,80 % od zneska

5.6. Pošiljanje opominov za zamujena plačila

Opominjevalni postopek po kreditni pogodbi:

1. opomin

2. opomin

3. opomin

4. opomin

 

5,00 EUR

10,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

5.7. Sprememba kreditnih pogojev

Spreminjanje pogojev posamezne osnovne kreditne pogodbe (aneks) 200,00 EUR
Nadomestilo za predčasno vračilo kredita 2,00 % od zneska predčasno odplačane glavnice

5.8. Izdajanje pisem o nameri in zemljiškoknjižnih dovoljenj

Stroški izdaje izbrisnega dovoljenja 50,00 EUR
Stroški izdaje notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja 80,00 EUR
Izdajanje nezavezujočih pisem o nameri, soglasji, izjav povezanih z izbrisi pravic vpisanih v zemljiško knjigo 50,00 EUR
Izdajanje zavezujočih pisem o nameri Od 0,50 % do 1,00 % od zneska pisma o nameri, min. 100,00 EUR, enkratno ob izdaji
Izdelava izpiska odprtih postavk 18,30 EUR vključno z DDV na zahtevo

6. GARANCIJSKO POSLOVANJE

6.1. Odobritev bančne garancije pravnim osebam in samostojnim podjetnikom

Odobritev bančne garancije komitentu hranilnice Od 0,5% do 1,50 % od zneska izdane garancije, min. 50,00 EUR
Odobritev bančne garancije nekomitentu hranilnice 1,80 % od zneska izdane garancije, min. 80,00 EUR

6.2. Odobritev bančne garancije kmetovalcu

Odobritev bančne garancije komitentu hranilnice Od 0,5% do 1,50 % od zneska izdane garancije, min. 50,00 EUR
Odobritev bančne garancije nekomitentu hranilnice 1,80 % od zneska izdane garancije, min. 80,00 EUR

6.3. Vodenje bančne garancije (pravne osebe, samostojni podjetniki, kmetovalci)

Vodenje bančne garancije komitentu hranilnice Od 0,2% do 0,40 % od zneska izdane garancije, min. 20,00 EUR kvartalno
Vodenje bančne garancije nekomitentu hranilnice Od 0,3% do 0,50 % od zneska izdane garancije, min. 20,00 EUR kvartalno

6.4. Izjave v zvezi z garancijskim poslovanjem

Izdaja nezavezujoče izjave 50,00 EUR enkratno ob izdaji
Izdaja zavezujoče izjave 0,50 % od zneska izdane garancije, min. 100,00 EUR enkratno ob izdaji

7. GOTOVINSKO POSLOVANJE

7.1. Zamenjava apoenov

Menjava apoenske strukture bankovcev- nad 20 bankovcev 0,20% od zneska, min 2,00 EUR
Menjava kovancev v bankovce:

 • do 30 kosov kovancev

 

 • nad 30 kosov kovancev
 

brez nadomestila

 

2,00% od zneska, min 2,00 EUR

Polog kovancev na račun- nad 30 kosov kovancev:

 • komitent

 

 • nekomitent
 

1,00% od zneska, min 1,00 EUR

5,00% od zneska, min 5,00 EUR

7.2. Gotovinsko poslovanje

Polog gotovine na transakcijski račun odprt pri hranilnici 0,27 % od zneska pologa min. 1,50 EUR
Polog gotovine na transakcijski račun odprt pri drugi banki 0,50 % od zneska pologa min. 2,00 EUR
Nerealizirana najava dviga gotovine 1,00 % od zneska, max 50,00 EUR

8. OSTALA NADOMESTILA

8.1. Ostala nadomestila

8.1.1. Informacije o veljavnih obrestnih merah in tečajih za pretekla obdobja 9,50 EUR + DDV
8.1.2. Izdelava prepisov, izpiskov, kartic prometa na željo komitenta 2,00 EUR na izdelano stran
8.1.3. Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja 15,00 EUR + DDV na uro, min. 1 ura
8.1.4. Neupravičena reklamacija 10,00 EUR
8.1.5. Izdaja potrdil o stanju in prometu na TRR 8,00 EUR ob izdelavi
8.1.6. Druga potrdila in izpiski (potrdilo o dokapitalizaciji, potrdilo o odprtju računa, potrdilo o poravnanih obveznostih, potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, poizvedba o podpisnikih na posameznem poslovnem računu, potrditev finančne identifikacije, pooblaščenih podpisnikov podjetij, itd.) 8,50 EUR vključno z DDV ob izdelavi
8.1.7. Potrdilo o solventnosti, izdaja BON 2 obrazca 18,00 EUR vključno z DDV ob izdelavi
8.1.8. Izpis prometa o transakcijskem računu na bančnem okencu 2,00 EUR na izdelano stran
8.1.9. Obdelava prejetega sklepa o izvršbi ali izvršnice 60,00 EUR od sklepa ali izvršnice
8.1.10. Nalog za nakazilo sredstev v okviru izvršbe ali izvršnice 7,50 EUR
8.1.11. Unovčenje menice 25,00 EUR
8.1.12. Zavrnitev unovčenja menice zaradi premajhnega kritja na dolžnikovem računu oziroma nepopolne ali napačne izpolnitve 10,00 EUR
8.1.13. Izdelava ocene tveganja poslovnega subjekta od 800,00 EUR do 1.200,00 EUR + DDV
8.1.14. Nadomestilo za letni pregled nepremičnine (nadomestilo se obračuna na vsako pogodbo, zavarovano s hipoteko na nepremičnino) 50,00 EUR (znesek kredita pod 100.000 EUR)

100,00 EUR (znesek kredita nad 100.000 EUR)

8.1.15. Predčasna razvezava vezanega depozita:

 • izredna prekinitev

 

 • sporazumna prekinitev (sprememba vrste partnerja, zmanjšanje skupne izpostavljenosti, nestrinjanje z novi pogoji na varčevanju v primeru sprememb, predčasna prekinitev zaradi realizacije sklepa o dedovanju)

*Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti

2% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1000,00 EUR

 

Brez nadomestila

8.1.16. Strošek odobritve in priprave sklepa za Slovenski podjetniški sklad 100,00 EUR
8.1.17. Kopija sklepa o izvršbi in ostale prejete dokumentacije 1,60 EUR
8.1.18. Razna potrdila v povezavi z izvrševanjem sklepa o izvršbi, zavarovanju, izvršnic, menic, kot npr. dodatna obvestila o poplačilu sklepa, izpis obračuna obresti, specifikacija delnih plačil, izpis stanja neporavnanih obveznosti in podobno 6,00 EUR vključno z DDV po sklepu
8.1.19. Izpis iz evidenc v povezavi z izvrševanjem sklepov o izvršbi, zavarovanju, izvršnic, menic, kot npr. seznam sklepov, seznam plačanih stroškov 6,00 EUR vključno z DDV po sklepu
8.1.20. Izvrševanje plačil v tujino za namen poplačila izvršbe 10,00 EUR
8.1.21. Potrdilo o izvršenem plačilu v tujino za namen poplačila izvršbe 4,00 EUR
9. DEJANSKI STROŠKI

Poleg nadomestil za posamezne storitve zaračunava Primorska hranilnica d.d. tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Primorsko hranilnico Vipava d.d. in uporabnikom.

SPLOŠNA DOLOČILA
 1. Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte Primorske hranilnice Vipava d.d. (v nadaljevanju: hranilnica) velja za vse komitente hranilnice, ki so vpisani v Poslovi register agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev (AJPES) oz. za vse subjekte, ki so na nek način registrirani in imajo svojo matično številko.
 2. Hranilnica zaračuna nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedena v tej tarifi. Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka Slovenije, druge finančne institucije in drugi organi na podlagi zakonitih predpisov.
 3. Pogodba o sklenjenem poslu mora vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljeno storitev.
 4. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tej tarifi zaračuna hranilnica tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenimi med hranilnico in uporabnikom storitev.
 5. Hranilnica obračunava nadomestilo poslovnim subjektom za obdobje (kot je določeno pri posamezni tarifni postavki) praviloma na prvi dan tega obračunskega obdobje (mesec, trimesečje, polletje). Ta dan se upošteva tudi nastanek dolžniško-upniškega razmerja. Nadomestilo za izdajo garancij se obračunava ob izdaji in sicer sorazmerni del do konca koledarskega trimesečja ter nato na začetku vsakega trimesečja vnaprej od stanja garancije, za sorazmerni del veljavnosti garancije v novem trimesečju, če ni v tarifi drugače določeno. Prvi dan trimesečja se smatra nastanek dolžniško upniškega razmerja. Nadomestilo za odobritev kreditnega zahtevka je poslovni subjekt dolžan poravnati na osnovi obračuna hranilnice. Za nastanek dolžniško-upniškega razmerja pri vseh vrstah kredita se upošteva dan podpisa kreditne pogodbe..
 6. Za poslovne subjekte je rok za plačilo nadomestila do 8 dni od izstavitve obračuna.
 7. Izterjava posameznih zneskov se ne izvaja, če so stroški obdelave in izterjave višji od obračunanega zneska. Upošteva se, da so stroški obračuna in izterjave 4,17 EUR.
 8. Hranilnica za neplačane storitve zaračunava zakonite zamudne obresti od dneva poteka plačilnega roka.
 9. Pri vseh tarifnih postavkah iz te tarife se davek na dodano vrednost v skladu s 44. členom ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih postavkah, ki so obdavčljive in je to v tej tarifi izrecno določeno. Davka neoproščene obdavčljive storitve: na znesek storitve se obračuna 22 % DDV.
 10. Glede na poslovno sodelovanje s komitentom in glede na posebne aranžmaje, se s pogodbo lahko določijo tudi drugačni pogoji.
 11. Tarifa je sestavljena iz Splošnih določil in iz Tarifnega dela, kjer so navedene določene vrste storitev in višina nadomestil, ki jih zate storitve zaračunava hranilnica.
 12. Izvleček iz te tarife plačil za storitve, ki jih navaja posamezen del poslovanja, se lahko posreduje komitentu na njegovo željo.
 13. Pristojni organ hranilnice lahko iz utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za storitev, ki ni navedena v tej tarifi.
 14. Komitent je stranka, ki ima pri hranilnici odprt transakcijski račun in z njim aktivno posluje.

Velja in uporablja se od 4.6.2024