30.000 do 1.500.000 €

Kdo lahko pridobi kredit?

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Potrebujete sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela?

Si želite financiranja z 62,5 % jamstvom SID banke?

Kredit lahko pridobi podjetje, ki:

  • posluje z isto davčno številko vsaj 2 leti in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
  • ni v težavah ali postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
  • ne deluje v izključenem sektorju,
  • je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
  • So stroški nastali največ 2 leti pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 4 leta po njeni sklenitvi.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita.

Svetujemo in financiramo

Sredstva kredita lahko namenite za:

  • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
  • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Bančništvo naravnano vašim potrebam

Obiščite katero izmed naših poslovalnic ali pa nam pošljite sporočilo. Naša ekipa strokovnjakov in svetovalcev vam bo z veseljem pomagala pri vaših vprašanjih.

Pišite nam

Na naš elektronski naslov nam pošljite sporočilo, kadarkoli in kjerkoli. Svetovalec bo nanj odgovoril v najkrajšem možnem času.

Naše poslovne enote

Naše poslovalnice najdete v številnih mestih jugozahodne in osrednje Slovenije. Preverite, katera vam je najbližja in nas obiščite.

Sedež hranilnice

Glavni trg 15
5271 Vipava
(05) 366 45 00
info@phv.si

Poiščite najbližjo poslovalnico