Ugodne obrestne mere
Fiksen mesečni obrok
Brez stroškov odobritve in vodenja

Na Primorski hranilnici lahko obstoječi ali novi komitenti enostavno pridejo do stanovanjskega kredita. Kredite ponujamo po izjemno ugodnih obrestnih merah s fiksnim mesečnim obrokom ter brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

 

Kaj potrebujem za najem kredita?

  • zadnjih 12 plačilnih list (v kolikor je znesek nad 5.000 EUR) oziroma le 3 plačilne liste (v kolikor je znesek pod 5.000 EUR),
  • obrazec o neto plačah, ki ga izpolni delodajalec
  • in UIP obrazec (nad zneskom 5.000 EUR).

V kolikor še niste komitent PHV d.d., bomo potrebovali še zadnjih 12 bančnih izpiskov. V kolikor ste podjetnik, potrebujemo bilanco in IPI za prejšnje leto, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. V kolikor ste kmetovalec, potrebujemo izkaze (če jih pripravljate), izpis KMD ter prijavo pridelka in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

Kaj vpliva na kreditno sposobnost?

Upošteva se celoten priliv – neto plača, nadomestilo za prehrano, potni stroški do uredbe ter 1/12 letnega regresa.

Na kreditno sposobnost vplivajo še vzdrževani družinski člani ter vaše obstoječe obremenitve (krediti, leasingi, limiti..).

Poglejte več

Informativni izračun

Uporabite informativni izračun za stanovanjski kredit ter izračunajte, koliko stanovanjskega kredita lahko dobite.

Pogosta vprašanja

Kateri stroški so pri najemu kredita?

Stroški odobritve, stroški zavarovanja zavarovanja, stroški vodenja kredita, stroški vodenja osebnega računa (TRR)

Pri najemu PK na Primorski hranilnici ima stranka le strošek z zavarovanjem kredita – plačilo premije pri Zavarovalnici Triglav. Premija je odvisna od dobe in zneska kredita.

Pri stanovanjskih kreditih se zadeva razlikuje – krediti z zavarovanjem preko Zavarovalnice Triglav, stranka prav tako plača premijo, poleg je pa še strošek mesečnega vodenja. Pri hipotekarnih kreditih stranka krije stroške cenitve nepremičnine ter notarske stroške (vpis hipoteke na nepremičnino) – omenjena stroška nista vključena v EOM. Pri hipotekarnem kreditu je vključeno tudi vodenje kredita – 3,50 EUR. V nobenem primeru pa ni stroškov odobritve kredita.

Ali lahko kredit odplačam predčasno?

Kredit se lahko odplača predčasno – je pa v nekaterih primerih zaračunan strošek predčasnega poplačila.

Katere dokumente potrebujem za najem kredita?

Za najem kredita potrebujete zadnjih 12 plačilnih list (v kolikor je znesek nad 5000 EUR) oziroma le 3 plačilne liste (v kolikor je znesek pod 5000 EUR), obrazec o neto plačah, ki ga izpolni delodajalec in UIP obrazec (nad zneskom 5000 EUR).

  • V kolikor še niste komitent PHV d.d., bomo potrebovali še zadnjih 12 bančnih izpiskov.
  • V kolikor ste podjetnik, potrebujemo bilanco in IPI za prejšnje leto, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
  • V kolikor ste kmetovalec, potrebujemo izkaze (če jih pripravljate), izpis KMD ter prijavo pridelka in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

Kaj se upošteva oz. kaj vpliva na kreditno sposobnost?

Upošteva se celoten priliv – neto plača, nadomestilo za prehrano, potni stroški do uredbe ter 1/12 letnega regresa. Na kreditno sposobnost vplivajo še vzdrževani družinski člani ter vaše obstoječe obremenitve (krediti, leasingi, limiti..).

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko oddam vlogo za odlog plačila kredita?

Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:

  • kreditojemalec ima sedež oz. stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
  • posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve drugega vala epidemije virusa (19.10.2020) še niso zapadle v plačilo. To pomeni, da za obveznosti, ki so zapadle v plačilo pred 19.10.2020,
  • kreditojemalec ne more zahtevati odloga plačila, čeprav jih še ni poravnal; kreditojemalec naslovi na hranilnico popolno vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najpozneje do 26.2.2021;
  • kreditojemalec v vlogi navede in dokaže utemeljen razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa. Utemeljen razlog za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe je tudi vladni ali občinski odlok, ki je prepovedal opravljanje dejavnosti ali bistveno zmanjšanje obsega prihodkov podjetja zaradi epidemije virusa.
Prikaži več

Iščete potrošniški kredit?

Preverite možnosti najema potrošniškega kredita in pridobite informativno ponudbo.

Iščete potrošniški kredit?

Preverite možnosti najema potrošniškega kredita in pridobite informativno ponudbo.