2,99 EUR mesečno
Vključuje:
  • osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
  • elektronska banka: pristopnina in mesečna uporaba
  • Mastercard debetna kartica: izdaja, redne menjave, uporaba
  • trajniki: neomejeno
  • direktne bremenitve: neomejeno
  • 3 dvigi gotovine mesečno na kateremkoli bančnem avtomatu v Sloveniji *
  • elektronski nalogi – domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno

*nefinančne transakcije se obračunajo v skladu s Tarifo nadomestil za potrošnike