Splošne informacije o kreditni pogodbi za nepremičnino

Politika ravnanja v primeru zamud s plačili

Hranilnica je pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka dolžna opraviti vpogled v sistem SISBON.

Za ponudbo pokličite komercialno službo na tel. (05) 3664-512, lahko pa jim tudi pišete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SISBON je Slovenski informacijski sistem bonitet komitentov, ki bankam, hranilnicam ter drugim pravnim osebam omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o komitentih - fizičnih osebah.

Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti fizičnih oseb. Podatki iz sistema SISBON služijo kot informacija pri ugotavljanju kreditne sposobnosti za potrebe odobritve posla (kredita, dovoljene prekoračitve sredstev na transakcijskem računu, odobritev limita po kreditni kartici). V SISBON se vpogleduje tudi pri sklepanju poroštva FO/FO (fizična oseba/fizični osebi ali FO/PO (fizična oseba/pravni osebi).

Fizične osebe lahko do lastnih podatkov dostopajo prek spletne ali mobilne aplikacije » Moj SISBON«. Pravice fizičnih oseb glede podatkov, ki se obdelujejo v sistemu SISBON (pravica do seznanitve, pravica do popravka podatkov) so opisane na spodnji povezavi, pod zavihkom Za fizične osebe - Pravice komitentov.

 Upravljalec sistema je Banka Slovenije.

Več o SISBON