SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Podatki iz sistema SISBIZ so zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov.

Upravljalec sistema je Banka Slovenije.

Poslovni subjekti lahko do lastnih podatkov dostopajo prek spletne aplikacije » Moj SISBIZ«. Pravice poslovnih subjektov glede podatkov, ki se obdelujejo v sistemu SISBIZ (pravica do seznanitve, pravica do popravka podatkov) so opisane na spodnji povezavi, pod zavihkom Pravice poslovnih subjektov.

Več o SISBIZ