Primorska hranilnica Vipava s 05.01.2015 omogoča pošiljanje in prejemanje e-računov preko elektronske banke. Račun, ki ste ga izdelali z računovodskim programom lahko včitate v našo aplikacijo skupaj s prilogami. V elektronski banki za PO se tako izdela ovojnica, ki se preko Bankart-a pošlje v bančni sistem. Predpogoj za uporabo pošiljanja e-računov je uporaba elektronskega bančništva poslovni HIP-NET, s strani hranilnice odobrena pravilno izpolnjena in podpisana Izjava izdajatelja o vključitvi v e-račun in Pooblastilo za uporabo e-računa v elektronski banki.

Izjava izdajatelja o vključitvi v e-račun
Pooblastilo za uporabo e-računa v elektronski banki za PO