1. OBRESTNE MERE ZA AKTIVNE POSLE
1.1 Aktivni posli s fizičnimi osebami
1.1.1 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 3,20 % 3,80 %

 

1.1.2 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (druga oblika zavarovanja)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 3,50 % 4,00 %

 

1.1.3 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,10% 6 mesečni EURIBOR + 3,00%
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,20% 6 mesečni EURIBOR + 3,10%
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,30% 6 mesečni EURIBOR + 3,20%

 

1.1.4 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (druga oblika zavarovanja)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,50% 6 mesečni EURIBOR + 3,30%
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 3,40%
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,70% 6 mesečni EURIBOR + 3,50%

 

1.1.5 Obrestne mere za potrošniške kredite – FIKSNA LENA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni potrošniški kredit do 12 mesecev 4,30 % 5,00 %
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 60 mesecev 4,90 % 5,60 %
Dolgoročni potrošniški kredit od 61 do 120 mesecev 5,70 % 6,40 %

 

1.1.6 Obrestne mere za potrošniške kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 4,10% 6 mesečni EURIBOR + 4,80%
Dolgoročni potrošniški kredit od 61 do 84 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 4,30% 6 mesečni EURIBOR + 5,00%
Dolgoročni potrošniški kredit od 85 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 4,60% 6 mesečni EURIBOR + 5,30%

 

1.1.7 Obrestne mere dovoljene prekoračitve na računu
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročna dovoljena prekoračitev do 12 mesecev 7,95 % /

 

1.2. Aktivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
1.2.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 3,60 % 4,10 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.2.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.2.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 7,00 % /
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.2.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 4,20 % 4,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 4,40 % 4,90 %

 

1.2.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,70% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,20% 6 mesečni EURIBOR + 4,20%
Dolgoročni kredit od 31 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,60% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,70% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%

 

1.3. Aktivni posli s kmetovalci – krediti za dejavnost
1.3.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 3,00 % 4,10 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 3,30 % 4,20 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,50 % 4,30 %

 

1.3.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.3.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 7,00 % /
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.3.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 4,00 % 4,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 4,50 % 4,90 %

 

1.3.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 4,20%
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%


2. OBRESTNE MERE ZA PASIVNE POSLE
2.1 Pasivni posli s fizičnimi osebami
2.1.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Stanje na transakcijskem računu 0,00 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,005 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,02 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,03 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,04 %
Vezana vloga od 271 do 12 mesecev 0,05 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev * 0,20 %
Vezana vloga nad 24 mesecev * 0,30 %

 

Minimalni znesek vezave je 500,00 EUR.

*Strankam, ki imajo aktiven račun (stranka prejema na račun odprt pri Primorski hranilnicid.d. redne prilive iz naslova plače, pokojnine, kmetijstvo...) se prizna 0,10 % pribitkana obrestno mero, glede na obrestne mere zabeležene v zgornji tabeli.

2.1.2 Obrestne mere za varčevalno knjižico z odpovednim rokom – SPREMENJLIVA OBRESTNA MERA
Standardna varčevalna knjižica z odpovednim rokom 31 dni 0,005 %
Otroško varčevanje 0,005 %

 

Minimalno stanje na knjižici znaša 25,00 EUR.

2.1.3 Obrestne mere za obročno varčevanje – SPREMENJLIVA OBRESTNA MERA
Obročno varčevanje nad 36 mesecev 0,40 %

 

Minimalen zneske obročnega varčevanja (mesečno vplačilo) znaša 25,00 EUR.

2.2. Pasivni posli s pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki in kmetovalci (depozit iz računa dejavnosti)
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu* -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga do 14 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni -0,10 % -0,10 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni -0,10 % -0,10 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev 0,05 % 0,10 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev 0,10 % 0,20 %
Vezana vloga nad 36 mesecev 0,15 % 0,25 %

 

*Obrestna mera znaša –0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na računu pravne osebe/samostojnega podjetnika, ki presega stanje 0,15 milijonov EUR. V kolikor ima komitent več TRR se pri izračunu dnevne vrednosti stanja EUR upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih.

2.3. Pasivni posli s kmetovalci –depozit iz računa dejavnosti
2.3.1 Obrestne mere za vezane vloge -FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu* -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga do 14 dni 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni 0,005 % 0,005 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev 0,05 % 0,10 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev 0,10 % 0,20 %
Vezana vloga nad 36 mesecev 0,15 % 0,25 %

 

* Obrestna mera znaša –0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na računu iz dejavnosti kmetovalca ki presega stanje 0,15 milijonov EUR. V kolikor ima komitent več TRR se pri izračunu dnevne vrednosti stanja EUR upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih.


 

S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju: Sklep) hranilnica določa višino obrestnih mer za posamezne vrste denarnih terjatev in obveznosti in način obračunavanja obrestnih mer.

Skrbnik tega dokumenta je služba zakladništva.

Hranilnica uporablja pri obračunu:

 • nominalne letne obrestne mere za vloge in kredite,
 • skupne obrestne mere, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR-ja in obrestnega pribitka

Hranilnica obračunava obresti na linearen način. Pri obračunu obresti hranilnica upošteva dejansko število dni v mesecu in 365 oz. 366 dni v letu. V obračunu obresti se upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan obrestnega obdobja. Obrestna mera za sredstva na vpogled (TRR in osebni računi) in varčevalne knjižice se spreminja v skladu z veljavno obrestno mero določeno v Sklepu. Za vloge veljajo fiksne realne obrestne mere. Pri limitih na računih pravnih oseb in pri dovoljenih prekoračitvah se uporablja nominalna spremenljiva obrestna mera.

Glede na likvidnost hranilnice in obseg poslovnega sodelovanja s komitentom se s pogodbo lahko določi tudi drugačna obrestna mera od navedenih.

Hranilnica zaračunava za zamude pri odplačilu kreditov ter nadomestil zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do končne poravnave obveznosti.

V primeru negativne vrednosti EURIBOR-ja hranilnica upošteva pri aktivnih poslih vrednost 0,00%.

Hranilnica sprejema vezane vloge v minimalni vrednosti 500,00 EUR.

V kolikor ima hranilnica sklenjene dogovore z državnimi inštitucijami ali drugimi pravnimi osebami po posebni pogojih, se upoštevajo obrestne mere v skladu s sklenjenimi dogovori.


Oblikovanje obrestnih mer za pravne osebe in samostojne podjetnike se opravi z upoštevanjem naslednjih kriterijev:

 • Izhodiščna obrestna mera navedena Sklepu o obrestnih merah v PHV d.d.
 • Boniteta kreditojemalca - Imetništvo TRR pri hranilnici - Ročnost naložbe
 • Zavarovanje
 • Konkurenčni vidik

Boniteta kreditojemalca:

 • Boniteta A => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • Boniteta B => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,20 %
 • Boniteta C => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,50 %

Imetništvo TRR pri hranilnici:

 • stranka ima odprt TRR pri hranilnici => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • stranka nima odprt TRR pri hrnailnici => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,20 %

Ročnost naložbe:

 • naložba ima ročnost do 60 mesecev => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • naložba ima ročnost nad 60 mesecev => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,10 %

Zavarovanje:

 • naložba je zavarovana s stvarnim zavarovanjem => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • naložba ni zavarovana s stvarnim zavarovanjem => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,20 %

Konkurenčni vidik:

Seštevek vseh dejavnikov se lahko zmanjša zaradi konkurenčne cenovne prilagodljivosti v skladu s pooblastili, ki veljajo v hranilnici.

 

Veljavnost od: 01.02.2021