1. OBRESTNE MERE ZA AKTIVNE POSLE
1.1 Aktivni posli s fizičnimi osebami
1.1.1 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 2,50 % 3,50 %

 

1.1.2 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,40% 6 mesečni EURIBOR + 2,40%
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,50% 6 mesečni EURIBOR + 2,50%
Stanovanjski kredit ročnost do 300 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 1,70% 6 mesečni EURIBOR + 2,70%

  

1.1.3 Obrestne mere za potrošniške kredite – FIKSNA LENA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni potrošniški kredit do 12 mesecev 5,50 % 6,50 %
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 84 mesecev 5,50 % 6,50 %

  

1.1.4 Obrestne mere dovoljene prekoračitve na računu
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročna dovoljena prekoračitev do 12 mesecev 7,95 % /

 

1.2. Aktivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
1.2.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 3,60 % 4,10 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.2.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.2.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 7,00 % /
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.2.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 4,20 % 4,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 4,40 % 4,90 %

 

1.2.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,70% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,20% 6 mesečni EURIBOR + 4,20%
Dolgoročni kredit od 31 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,60% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,70% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%

 

1.3. Aktivni posli s kmetovalci – krediti za dejavnost
1.3.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 3,00 % 4,10 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 3,30 % 4,20 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,50 % 4,30 %

 

1.3.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.3.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 7,00 % /
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.3.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 4,00 % 4,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 4,50 % 4,90 %

 

1.3.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 4,20%
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%


2. OBRESTNE MERE ZA PASIVNE POSLE
2.1 Pasivni posli s fizičnimi osebami
2.1.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Stanje na transakcijskem računu 0,00 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,005 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,01 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,01 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,01 %
Vezana vloga od 271 do 12 mesecev 0,01 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev * 0,05 %
Vezana vloga nad 24 mesecev * 0,10 %

 

Minimalni znesek vezave je 500,00 EUR.

*Strankam, ki imajo aktiven račun (stranka prejema na račun odprt pri Primorski hranilnicid.d. redne prilive iz naslova plače, pokojnine, kmetijstvo...) se prizna 0,10 % pribitkana obrestno mero, glede na obrestne mere zabeležene v zgornji tabeli.

2.1.2 Obrestne mere za varčevalno knjižico z odpovednim rokom – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Standardna varčevalna knjižica z odpovednim rokom 31 dni 0,005 %
Otroško varčevanje 0,005 %

 

Minimalno stanje na knjižici znaša 25,00 EUR.

2.1.3 Obrestne mere za obročno varčevanje – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Obročno varčevanje nad 36 mesecev 0,40 %

 

Minimalen zneske obročnega varčevanja (mesečno vplačilo) znaša 25,00 EUR.

2.2. Pasivni posli s pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki in kmetovalci (depozit iz računa dejavnosti)
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu* -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga do 14 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga nad 36 mesecev -0,50 % -0,50 %

 

*Obrestna mera znaša –0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na računu pravne osebe/samostojnega podjetnika, ki presega stanje 0,10 milijonov EUR. V kolikor ima komitent več TRR se pri izračunu dnevne vrednosti stanja EUR upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih.

2.3. Pasivni posli s kmetovalci –depozit iz računa dejavnosti
2.3.1 Obrestne mere za vezane vloge -FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu* -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga do 14 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev -0,50 % -0,50 %
Vezana vloga nad 36 mesecev -0,50 % -0,50 %

 

* Obrestna mera znaša –0,50% letno za dnevne vrednosti stanja EUR na računu iz dejavnosti kmetovalca ki presega stanje 0,10 milijonov EUR. V kolikor ima komitent več TRR se pri izračunu dnevne vrednosti stanja EUR upošteva seštevek stanj na vseh njegovih računih.

 

Veljavnost od: 01.01.2022

Vipava, 21.06.2021